දේශපාලන අර්බුදය මුල්කර ගනිමින් නුවරඑළියේ මත්පැන් පානය ජයටම
දේශපාලන අර්බුදයක්‌ පැන නැගීම තුළ නුවරඑළිය දිසාව පුරා මත්පැන් අලෙවියේ ඉහළ යැමක්‌ වාර්තා වී ඇත.

ඉදිරි මැතිවරණයක්‌ පිළිබඳ ලකුණු මතුවීමත් සමග ඇතැම් වතු වෘත්තීය සමිති සහ තරග කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇති පිරිස්‌ විසින් මුදල් මුදා හැරීම නිසා සෑම දිනකම සවස්‌ වන විට මත්පැන් පානය කරන පිරිස්‌ වැඩි
වී ඇති බව දක්‌නට ඇත.

මෙම තත්ත්වය යටතේ බලපත්‍රලත් මත්පැන්හල් සියල්ලකම පාහේ බෝතල් කඩා විකිණීමේ තහනම ප්‍රසිද්ධියේ කඩ කරමින්, මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීම ජයටම කෙරෙන බව වාර්තා වේ. එමෙන්ම නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය ක්‍රියාත්මක බවද දක්‌නට ඇත.

- දිවයින


No comments:

Powered by Blogger.