මහින්ද පිලට ගිය වසන්ත වඩිවෙල් සමග සන්ධානයේ බලකණු දෙකක් රනිල් පිලට එක්වෙති..!
බහුතරය නොමැති නිසා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වන බව වසන්ත සේනානයක මහතා පවසනවා.

ඔහු පසුගියදා එජාපයෙන් ඉවත්වී මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට එක්වුණා.

මේ අතර පියසේන ගමගේ හා ඒ එච් එම් ෆවුසි යන
ඇමතිවරුන්ද අද විපක්ෂයේ අසුන් ගනු ලැබුවා

මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව හා එක්වූ වඩුවේල් සුරේෂ් මහතා යළිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්වූ බව හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසයි

No comments:

Powered by Blogger.