ජනාධිපතිතුමනි, කූඩැල්ලෙක් වීමට වඩා සමනළයෙක් වීම ගෞරවාන්විතයි – ජනපතිගේ සමනල් ප්‍රහාරයට මංගල දැක්වූ ප්‍රතිචාරය මෙන්න


කූඩැල්ලෙක් වීමට වඩා සමනලයෙක් වීම වඩාත් ගෞරවාන්විත බව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. සිය ට්විටර් ගිණුමට ඔහු කළ ප්‍රකාශයක මේ බව දැක්වෙයි. ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජන මහිම රැළියේදී දැක්වූ
අදහස්වලට පිළිතුරු දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කරයි.

No comments:

Powered by Blogger.