පාර්ලිමේන්තුව අදත් උණුසුම් - අරුන්දික ප්‍රනාන්දු කථානායක අසුනේ වාඩිවෙයිපාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය අදත් (16) උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් හැසිරුණු ආකාරයට විරෝධය පළකරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් විරෝධතාවක්
ආරම්භ කිරීමත් සමගයි

කෙසේ වෙතත් කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා තවමත් කථනායක අසුන වෙත පැමිණි නොමැති අතර තව සුළු මොහොතකින් පාර්ලිමෙන්තු කටයුතු ආරම්භ කිරිමට නියමිතව තිබෙනවා

No comments:

Powered by Blogger.