‘මාසෙකින් අනුමැතිය දෙන්නම්.. මට වට්ස්අප් කරන්න..’ ඇමති සුජීව හා විදුලි දුම්රිය අයෝජකයන් අතර සාකච්චා වීඩියෝව මෙන්න…

මෑතකදී මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දී තිබෙන විදුලි දුම්රිය ආයෝජනයක් සම්බන්දයෙන් වූ වීඩියෝවක් සමාජ ජාලයන්හි පලවෙයි.

රාජ්‍ය ඇමති සුජීව සේනසිංහ මෙම වීඩියෝවේදී අදාල අයෝජකයන් සමග සාකච්චාවක නිරත වන අයුරු දැක්වෙයි.

විදුලි දුම්රිය ගැනද එහිදී සාකච්චා කරන ඔහු මාසයක් අතුලත
අනුමැතිය ගෙන දෙන බවත් ඉදිරි කටයුතු තමනට වට්ස්අප් කරන ලෙසත් කියයි.

No comments:

Powered by Blogger.