ඇග විකුණා හෝ සල්ලි ගෙනෙල්ලා.. රජයේ මාධ්‍ය ආයතනයක සේවිකාවන්ට නියෝග..






















අැග විකුණා හෝ සල්ලි ගෙන්නැයි රජයේ ප‍්‍රධාන පෙලේ මාධ්‍ය ආයතනයක සේවිකාවන්ට උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පසුගිය කාලයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහලින්ම සිටි මෙම ආයතනය අද වන විට අාදායම් වලින් පහතටම වැටී අැති අතර වෙළඳ අංශ
නිලධාරිණියන්ට දන්වා ඇත්තේ අැග විකුණා හෝ අායතනයට මුදල් රැස් කරගෙන එන ලෙසයි.

මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ ආයතනයේ වෙළඳ අංශ ප්‍රධානියා විසින් යයිද වාර්තා වෙයි.

වෙළඳ අංශයේ ඇතැම් නිලධාරිනියන් මෙම ප්‍රකාශයට දැඩි විරෝධය පළ කොට සේවයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

එමෙන්ම මේ ගැන කාන්තා හා ළමාරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණීලි කීරීමටත් තීරණය කර ඇතැයිද ආයතනයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියයි.

- lankacnews

No comments:

Powered by Blogger.