සමලිංගික සූත‍්‍ර ගෙනා මංගල සමරවීරලා අපට ජංගියත් නැති කරනවා.. (Video)

අපේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන මංගල සමරවීරලා ඉස්සරහට අපට ජංගියත් නැති කරන බව කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් සමස්ථ ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය චෝදනා කලේය.

ඉන්ධන මිල සුත‍්‍රයක් කියා එකක් නැති බවත් ඇත්තේ නපුංසකයෙකු
විසින් හැදු සමලිංගික සූත‍්‍රයක් බවත් ඔවුන් කියා සිටියහ.

No comments:

Powered by Blogger.