කාමරයකට අරන් ගිහින් 13 වතාවක් දූෂණය කරළා – කන්‍යා සොහොයුරියක් දූෂණය කළ රදගුරු අත්අඩංගුවට!

කන්‍යා සොහොයුරියක්‌ 13 වතාවක්‌ දූෂණය කිරීමේ චෝදනා ලැබූ ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයේ රදගුරු ෆ්‍රැන්කෝ මුලක්‌තල් එරට ප්‍රාන්ත පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

44 හැවිරිදි කන්‍යා සොහොයුරියක්‌ පසුගිය ජුනි මාසයේ පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබුණේ මේ බිෂොප්වරයා 2014-2016 කාලය තුළ තමා 13
වතාවක්‌ දූෂණය කළ බවයි. තමන් කන්‍යා සොහොයුරියන්ගේ විවේක කාමරයකදි මෙලෙසට රදගුරුවරයා විසින් දූෂණය කළ බවට ඇය පොලීසියට පවසා තිබුනා.

මෙලෙසින් අත්අඩංගුවට පත්වූ සැකකාර ෆ්‍රැන්කො මුලක්තල් බිෂොප්වරයා 44 හැරිදිය. මෙම බිෂොප්වරයා අත්අඩංගුවට ගත යුතු යෑයි කේරළයේ කන්‍යා සොහොයුරියෝ උපවාසයක්‌ පවා පැවැත්වූහ.

No comments:

Powered by Blogger.