නිමලව ආරාණ්‍ය සේනාසනයේ භාවනානුයෝගී හිමිවරුන් වතුර බොන ළිදට වස මුසු කරයි…

වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් තිස්සමහාරාම කිරින්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අභය භූමිය ආසන්නයේම භාවනායෝගී භික්ෂුන්සේ වැඩ වාසය කරන පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනය පිහිටා තිබෙනවා.

එහි ස්වාමීන්වහන්සේ පවසන්නේ කලක පටන් මෙම භූමි
ප්‍රදේශය වැලි ජාවාරම්කරුවන්ගේ තෝතැන්නක් වී
ඇති බවයි.

වැලි ජාවාරමට අමතරව මෙහි දැව ජාවාරමක් ද සිදුවන බව වාර්තා වන අතර ජාවාරම්කරුවන් රජයෙන් යොදා තිබු දැන්වීම් පුවරු පවා ඉවත් කර තිබුනේ මෙම භූමිය අභය භූමියෙන් බැහැර කලාපයක් බව පෙන්වීම සදහායි.

භික්ෂූන්වහන්සේලා පවසන්නේ තමන්වහන්සේලාට මෙම ජාවාරම්කරුවන්ගෙන් මරණ තර්ජනයන් ද පැමිණි බවයි.

මරණ තර්ජනයෙන් ද ස්වාමීන්වහන්සේ නැවතිය නොහැකි වු තැන ජාවාරම්කරුවන් සිදුකර තිබුනේ භාවනායෝගී හිමිවරුන්ගේ පානීය ජලය ලබාගන්නා නල පද්ධතිය කඩා බිද දැමීමටයි.

ඉන් නොනැවතුණු ඔවුන් එම න
ල පද්ධතිය සම්බන්ධවන ළිඳ තුළට වස මිශ්‍රකර තිබෙන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වූවා.


- colombotoday

No comments:

Powered by Blogger.