රූපවාහිනියෙන් හෝ පත්තරෙන් මගේ තීන්දු අගය කරන්නේ නෑ.. මට බණිනවා – අගමැති

අද මාධ්‍ය විසින් මට බනිනවා. නමුත් ඒ කිසිම මාධ්‍යවේදියෙක් සුදු වෑන්වලින් ගෙන යෑමට අප කටයුතු කරන්නේ නැහැ. කවුරුවත් ඝාතන හෝ වෙඩි තැබීම් සිදු කර නැහැ. නමුත් අපට තවමත් බනිනවා. එය අප
ඇති කළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බව පැවැසිය හැකි යැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.

රූපවාහිනියෙන් හෝ පත්තරවලින් තමාගේ තීන්දු තීරණ අගය නොකරන නමුත් තමා සෑම විටම රට වෙනුවෙන් හරි දේ කරන බවත්, ගම් පෙරළිය, එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ආදී වැඩසටහන් හරහා ගම සංවර්ධනය වන බවත් උපාධිධාරි පත්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවත් මේ සියලු වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් රට ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට යමින් සිටින බවත් පැවැසීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා එසේ පැවැසුවේ බද්දේගම, මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

No comments:

Powered by Blogger.