උතුරු පළාත් සභාව පනතටත් උඩින් යයි… රජයට, හමුදාවට එරෙහිව යෝජනා 415ක් සම්මත කරගනී…

ශ‍්‍රී ලංකා හමුදාව ජාත්‍යන්තර අධිකරණය වෙත යොමු කළ යුතු බව දක්වන යෝජනාව ඇතුළු යෝජනා 415 ක් උතුරු පළාත් සභාව මේ වන විට සම්මත කර ඇත.

මෙපමණ යෝජනා සංඛ්‍යාවක්‌ වෙන කිසිම පළාත් සභාවක්‌ සම්මත කර
නැත.

මේ යෝජනාවලින් සියයට 90 ක්‌ම ශ්‍රී ලංකා රජයට එරෙහිව පළාත් සභා පනත උල්ලංඝනය කරමින් සම්මත කරගත් යෝජනාවේ.

මේ යෝජනා අතර උතුරු මහ ඇමැති සී. වී. විග්නේෂ්වරන්ගේ ඡායාරූප උතුරේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවට යෝජනාවක්‌ද සම්මත කර ගෙන ඇත.

උතුරු පළාත් සභාවේ මේ නීතිවිරෝධී යෝජනා ගැන රජය මෙතෙක්‌ කිසිදු පියවරක්‌ ගෙන නැත.

දිවයින..

No comments:

Powered by Blogger.