නිව්යොක් ටයිම් නිසා පුරවැසි බලයේ මාධ්‍ය හමුව උණුසුම් - මරියකඩේ වගේ කතා කරන්න එපා කියමින් ගාමිණි වියන්ගොඩ මාධ්‍යවේදිනියක් සමග පැටලේ

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් චීනය විසින් ඩොලර් මිලියන 7.6ක් වැය කලේ යයි නිවුයෝක් ටයිම්ස් පුවත් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කිරීම සදහා පුරවැසි සංවිධාන එකමුතුව විසින් කැදවා තිබූ මාධ්ය හමුවකදී එහි නියෝජිතයන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් විය.

මාධ්‍යවේදීන් අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්රශ්න කලේ ‘නිවුයෝක් ටයිම්ස්’
වාර්තාව හැරුණු කොට අදාල චෝදනා සනාථ කල හැකි වෙනත් කිනම් හෝ ලියවිල්ලක් සතුව තිබේද යන්නයි.

ඒ ආකාරයේ කිසිදු ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරගත නොහැකි වීමත් සමගින් දෙපාර්ශවය අතර විවාදාත්මක තත්වයක් ඇති විය.No comments:

Powered by Blogger.