හොඳම ජනපති අපේක්ෂකයා තෝරාගැනීමට ගුණවංශ හිමිගෙන් අමුතු වැඩක්

තමන්වහන්සේ සතුව ඉල්ලීම් 5ක් පවතින බවත් එම ඉල්ලීම් 5 ඉටු කරන බවට දළදා වහන්සේ ඉදිරියේ අත්සන් තබන අපේක්ෂකයාට මීලඟ ජනාධිපතිවරණයේ දී සිය සහය ලැබෙන බවත් පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් අද ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් එම ඉල්ලීම් 5 තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති බව
සඳහන් කළ ගුණවංශ හිමියන් පෙන්වා දුන්නේ එම ඉල්ලීම් 5ට ද පිළිතුරු නිර්මාණය කරතැයි පවතින බිය හේතුවෙන් ඒවා දැන්ම ප්‍රසිද්ධ කළ නොහැකි බවයි.

තමන්වහන්සේ කුඩාකල සිටම මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිබව සිහිකරදුන් උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් තමන්ට බොහෝ තාඩන පීඩනවලට ද ලක් වීමට සිදුවූ බවයි.


No comments:

Powered by Blogger.