පුංචි පුතාගේ මරණයට හේතුව ෆාතිමාද ? - මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසු සංවේදී රහස් රැසක් හෙළි වෙයි

සැකකටයුතු ලෙස මියගිය වයස අවුරුදු 02ක් වූ කුඩා දරුවාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී බහු විධ මොට තුවාල නිසා සිදු වූ මරණයක් බවට අධිකරණ
වෛද්‍යවරයා විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

(එම සම්පූර්ණ වාර්තාව පහතින් දැක්වෙයි)

No comments:

Powered by Blogger.