ආර්ථිකය කාලා.. දන්නෙම නැතිව ඩොලරය රුපියල් හයකින් වැඩිවෙලා.. මගේ කාලෙ නම් ගාණට කලා..- රවි

රුපියල මේ තරම් අවප‍්‍රමාණය වීමට තම කාලය තුලදී ඉඩ නොදුන් බව හිටපු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මහතා සදහන් කරයි.

අද වන විට හතර පස් දෙනෙකු ආර්ථිකය මෙහෙයවුවද දන්නෙම නැතිව රුපියල් හයකින් ඩොලරය වැඩිවී ඇතැයිද ඔහු සදහන් කරයි.

තම කාලයේදී රුපියලක් එකයි පනහකින් පමණක් අවප‍්‍රමාණය වූ බවත් පෙන්වා දෙන එිටපු මුදල්
ඇමතිවරයා මහ බැංකුවේ සිටින අය විසින් ආර්ථික කා දමන බවද කීය.


No comments:

Powered by Blogger.