මාව සමාජයෙන් දැනගන්නෙ සුපිරි ගණිකාවක් විදියට-රටේම කතාබහට ලක්වූ ගිහානි කතා කරයි,විඩීයෝව මෙන්න!

පසුගිය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුලුවට සහභාගි වූ ගිහානි වීරසිංහ නම් කාන්තාවක් අතිශය කතාබහට ලක්වුනා.
ගිහානි වීරසිංහ මෙම සමුලුවට සහභාගි වී සිටි ඡායාරූප සහ එම සමුලුවට ශ්‍රි ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ දූත කණ්ඩායම සමග ලබාගත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට නිකුත් වීමත් සමග මෙම තත්වය ඇතිවූවා.

බොහො දෙනා එල්ල කළ චෝදනාවක් වූයේ ඇය
ජනතාවගේ බදු මුදලින් මෙම සමුලුවට සහභාගි වූ බවයි , පසුගිය දින  සංවාදයකට එක්වූ ගිහානි මෙම චෝදනා වලට පිළිතුරු දුන්නා,

එම සංවාදය පහතින් ,

No comments:

Powered by Blogger.