සාප්පු සවාරියේ යන ගුවන් හමුදාපති බිරිදට කුඩය ඇල්ලූ හමුදා සෙබලා - (photos)

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති කපිල ජයම්පතිගේ බිරිඳ වන අනෝමා ජයම්පති සාප්පු සවාරියේ යද්දී ඇයට හිරු එළිය වැටීම ආවරණය කරමින් ගුවන් හමුදා සෙබලෙක් කුඩයක් ඔසවාගෙන සිටින අයුරු දැක්වෙන පින්තූරයක්
මේ දිනවල සමාජ ජාලයන්හි සංසරණය වෙමින් තිබේ.

රාජකාරියේ නියුතු සෙබලෙක් ලවා මෙම කාර්ය කරවා ගැනීම ගැන සමාජ ජාලයන්හි දැක්වෙන්නේ දැඩි විරෝධයකි.

No comments:

Powered by Blogger.