බලා සිටි අයගේ ඇඟ හිරිවට්ටවා කම්බි 22 ක් මට්ටු කළ ගිනස් වාර්තාව මෙන්න - (Video & Photos)

මිලිමීටර් 12 ඝනකමින් යුත් දඟර කම්බි 22 ක් තත්පර 48ක් තුළ  හිසෙන් නවා ගිනස් වාර්තාවක්  පිහිටුවීමට හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනක කාංචන සමත්වී තිබෙනවා.

මිට පෙර මෙම වාර්තාව ආමේනියානු ජාතික ආමෙන් ඇඩම්ස් සතුවූ වී තිබුනා.

ඔහු විනාඩියක් තුළ මෙවැනි කම්බි 12ක් හිසෙන් නවා
මෙම වාර්තාවට හිමිකම් කියනු ලැබුවා.

ජනක මිට පෙරද ගිනස් වාර්තා 4කට හිමිකම් කියන බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

ලෝක වාර්තා 18 ක් පිහිටුවා ලොව වැඩිම ගිනස් වාර්තා හිමි පුද්ගලයා බවට පත්වීම තම එකම  අරමුණ බවයි ජනක අප සමඟ පවසා සිටියේ.

වීඩියෝව පහතින්..

No comments:

Powered by Blogger.