ජනතාවට Change එකක් ඕන බව නාමල් කියයි

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව සළකා බලන විට ජනතාවට වෙනසක් අවශ්‍ය බව පෙනෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු සිය ට්විටර් ගිනුමට පණිවුඩයක් යොමුකරමින් මේ බව කියා සිටී.

එසේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ජනතාව ඇතුළුව දිවයින පුරා පොදුජන
පෙරමුණ වෙනුවෙන් ඡන්දය භාවිත කළ සියල්ලන්ටම ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරන බවත් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටී.

No comments:

Powered by Blogger.