‘මව්බිමට අලුත් උදෑසනක්’ මහින්ද උදෑසනම තැබූ ෆේස්බුක් සටහනට ප‍්‍රතිචාර වැස්සක් වහී..

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් වාර්තා කරමින් ඇති අති දැවැන්ත ජයග‍්‍රහණයත් සමග හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් සිය නිල ෆේස්බුක් ගිණුමට සටහනක් එක් කර ඇත.

‘මව්බිමට අලුත් උදෑසනක්’ යන හිසින් පල කර ඇති ඒ සදහා අති මහත්
ප‍්‍රතිචාර ලැබෙමින් තිබේ.

No comments:

Powered by Blogger.