70 වැනි නිදහස් සැමරුමට අමුතු තාලේ ලැප්ටොප් නැටුමක් (photos)

70 වැනි නිදහස්‌ උළෙල වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ආචාර පෙළපාලියේ සහ සංදර්ශන පෙළපාලියේ පෙරහුරු මේ දිනවල ගාලුමුවදොර පිටිය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම පෙරහුරුවේදී ශිෂ්‍යාවන් ඉදිරිපත් කළ නැටුමකට
කාගේත් අවධානය යොමු වුණා.

ඒ බිංගිරිය අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් ලැප්ටොප් පරිගණක උපයෝගී කරගෙන පවත්වන නර්තනයකටයි.

 මෙවර පෙළපාලියේ විශේෂ සංදර්ශනයක්‌ ලෙස "නවීන විද්‍යාඥයා" යන තේමාව යටතේ ඔවුන් මෙම නර්තනය නිර්මාණය කොට තිබෙනවා.

No comments:

Powered by Blogger.