“ගෑනු ළමයින්ට පනිවිඩ යවන්න, අප්‍රේල්වලට කලින් නොමිළේ වයි-ෆයි දෙනවා“ – අගමැති

නොමිළේ වයි-ෆයි ලබා දීමේ පොරොන්දුව අප්‍රේල් මාසයට පෙර ඉටුකරන බවත්. මේ වසර අවසානයට පෙර සියලුම ගම්වලට වයි-ෆයි ලබා දෙන බවත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පුත්තලමේදී පැවසීය.

ජංගම දුරකථන තිබුණාට වයිෆයි නැති බවත්, වයිෆයි දුන් පසු ගැහැණු
ලමයින්ට, යාලුවන්ට පණිවි යැවීමට හැකි බවත් අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

රටට නොමිළේ වයි-ෆයි ලබා දිම 2015 මැතිවරණ වේදිකාවේ ආකර්ෂණීය ඡන්ද පොරොන්දුවක් වුණු අතර, වත්මන් රජය බලයට පත්වූ පසු දුම්රිය ස්ථාන හා බස්නැවතුම්පොළවල් කිහිපයක වයි-ෆයි උපාංග සවිකිරීමට කටයුතු කළද ටික දිනකින්ම එම ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක විය.

No comments:

Powered by Blogger.