අම්පාරේ ජරමරේ අස්සේ වඳ වෙන්න බෙහෙත් නෑ කියලා කියපු ඩොක්ටර් දැන් කියන කතාව මෙන්න

කෙනෙකු වඳභාවයට පත් කළ හැකි කිසිම රසායනිකයක් ලෝකයේ කිසිදු කෙනෙක් මෙතෙක් සොයාගෙන නැහැ. ආහාරවලට දමා හෝ ඇඳුම්වල තවරා හෝ වඳ භාවය ඇති කරන බවට ප්‍රචාර ගෙන යන්නේ ජාතිවාදී පදනමෙන් පමණයි. යනුවෙන් විශේෂඥ  වෛද්‍ය ආරියසේන යූ. ගමගේ මහතා පුවත්පතකට දැක්වූ අදහසක් මේ දිනවල සමාජජාල වල හුවමාරු වනවා..ඒ අම්පාරේ ආපනශාලාවක වඳ
බෙහෙත් සම්බන්ධයෙන්  ඇතිවූ ගැටුමත් සමගයි.

නමුත් පුවත්පතේ පළවූ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ  වෛද්‍ය ආරියසේන යූ. ගමගේ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා.එම ප්‍රකාශය බලන්න පහතින්.

No comments:

Powered by Blogger.