අපි හොද චණ්ඩි.. 70-80 මතකද.. හොදින් නම් හොදින් නරකින් නම් නරකින්.. එජාපය ඕන ගේමකට රෙඩි..- සුජීව


එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ඕන ගේමකට රෙඩි බවත් අපි හොද චණ්ඩි බවත් රාජ්‍ය ඇමති සුජීව සේනසිංහ මහතා පවසයි.

‘අපි චණ්ඩිකම් තාම පටත් ගතතෙ නෑ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය. අපිට ඕන
ගේමක් රෙඩි. 70-80 ඔබතුමන්ලට මතක ඇති. හොදින් නම් හොදින් නරකින් නම් නරකින්.

සරත් ෆොන්සේකා මහත්තෙයල සුජීව සේනසිංහල හොද චණ්ඩි’

එජාප ප‍්‍රචාරක ජන හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ අදහස් පල කලේය.

No comments:

Powered by Blogger.