මහින්දගේ බාල පුත් චිචී මැතිවරණ වේදිකාවේ සිංදු කියයි - (Video)

පොදුජන පෙරමුණේ කටුනායක සීදුව ප්‍රදේශයේදී පැවති ජන හමුවකට
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාල පුත් රෝහිත රාජපක්ෂද (චිචී) එක්ව සිටියා.

ඔහු රැස්ව සිටි පිරිස රසවත් කරමින් මෙලෙස ගීතයක්ද ගායනා කළා.

No comments:

Powered by Blogger.