වෛද්‍ය සභා නිලවරණයේදී වෛද්‍යවරු ගැටෙති.. ගුටි ඇණගෙන කලිසම් ඉරාගනී - - (video)

වෛද්‍ය සභාවේ නිලවරණය පැවැත්වූණු ඊයේ (24) වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනකු අතර ගැටුමක් සිදුවී ඇත.

වෛද්‍ය සභාව ඉදිරිපිට දී මෙම ගැටුම ඇති වී තිබේ.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරණ
වෛද්‍යවරයෙකු සහ එහි සාමාජිකත්වය නොදරන වෛද්‍යවරයෙකු අතර මෙම ගැටුම හටගෙන තිබේ.No comments:

Powered by Blogger.